1:25000

Plitvički-Ljeskovac, Trnavac, Brezovac

Plitvički-Ljeskovac