1:25000

Kozina, Hrpelje, Čičarija, Podgorski-kras.

kozina