1 : 50000

Bele Vode, Veliki Ninaje, Vranovina, Dubovo

sijenica