1 : 50000

Malošište, Samarinovac, Pukovac, Stubla, Dinduša, Leskovac

Niš