1 : 50000

Mostarsko Polje, Veliki Ogradjenik

Mostar