1 : 50000

Osojane, Klina, Iglarevo, Turičevac, Kijevo, Lubiždae

Mitrovica