1 : 50000

Kraljevo, Cerje, Rudnjak, Brezna

kraljevo