1 : 50000

Studena, Rakita, Poganovo, Cegrilovci

Breznik