1 : 50000

Bela Palanka, Crnoklište, Raljin, Babušnica, Ostatovica

Bela Planka