1 : 50000

Krenta, Kalna, Guševac, Osmakovo

Bela Planka