1 : 50000

Plužina, Drainac, Izvor, Prekonoga, Okruglica, Niška Banja

Bela Planka